Ikvienā uzņēmumā pastāv korporatīvā kultūra, kuras redzamākais elements ir uzņēmuma darbinieku apģērbs. Vienoti tērpi palīdz nostiprināt uzņēmuma publisko tēlu un atpazīstamību. Darbinieku apģērbs raksturo uzņēmuma vērtības un attieksmi pret klientu.
Mēs piedāvājam zeķu izstrādājumus, kas papildinās Jūsu darbinieku apģērbu. Mūsu piedājums ietver sevī klasiskās zeķes darbam birojā, zeķes atbilstoši darba specifikai, kā arī sporta zeķes.